Arhiva za Juli, 2012

O problemu nezaposlenosti mladih – konstatacije, ideje i rješenja

Postoje mnoge vrijednosti sa kojima lukavački info portal SodaLive, kao novi javni prostor za komunikaciju građana, daje svoj doprinos u razvoju naše opštine. Sloboda pri izboru tema i sadržaja, raznosvrsnost autora i načina pisanja, visok stepen otvorenosti, aktivna participacija građana, brzina ažururiranja i pristupa informacijama, promocija demokracije, te interaktivnost su samo neke od njih.

Da se radi o nekom stručnom radu, ja bih sada naravno detaljno obrazlagao sve ovo što sam gore naveo, ali ja želim pisati o nečemu drugom. Naime, ja ću kroz jedan konkretan primjer pokušati da vam predstavim kako je portal SodaLive dao svoj doprinos i dodao novu vrijednost na temu kojom se u posljednje vrijeme aktivno bavim.

Naime, na portalu je, kao i na mom blogu Z.U.I.T., 2. jula ove godine objavljen  tekst  „Nazaposlenost mladih – Probleme mladih trebaju rješavati sami mladi!“. Ubrzo nakon objave, dobio sam poziv od predstavnika Nacionalnog Demokratskog Instituta u BiH (NDI BiH) koji su pročitali tekst na portalu i kojima se svidio pristup temi i određena rješenja koja se pri tome nude. Posebno su bili zadovoljni činjenicom da je tekst na neki način nastavak aktivnog rada na problemu nezaposlenosti mladih, s obzirom da sam na početku ove godine učestvovao na Regionalnoj konferenciji  „Osnaživanje mladih kroz izradu politika“, koja se održala u Tirani u organizaciji NDI.

Iskustva Indonezije s problemom nezaposlenosti mladih

Sa Majom Brenjo, program kordinatorom u NDI i Utama Sandjaja, savjetnikom za međunarodnu saradnju i demokratsko upravljanje u indonežanskoj „Kemitraan Partnership“ organizaciji sam se sastao 13. jula u Lukavcu. Što se tiče NDI, naša saradnja se naravno i dalje nastavlja, a o konkretnim rezultatima ću redovno pisati.

U vrlo interesantnom razgovoru sa gospodinom Sandjaja saznao sam mnoge informacije koje se tiču nezaposlenosti mladih u Indoneziji i načinima kako se to oni bore s ovim problemom.

Odmah na početku gost je istakao da Indonezija nije „socijalna država“,  da uopšte nema institucije kao npr. biro za zapošljavanje i nikakvih posebnih beneficija za nezaposlene. Za rješenja problema sa kojima se susreću mladi, bore se prije svega legalno izabrani predstavnici samih mladih osoba.

Sajmovi zapošljavanja, karijerni centri i razvoj poduzetništva

Veliki broj nezaposlenih mladih osoba sa univerzitetskim diplomama je dio  problema s kojim se suočava ova zemlja. Jedno od rješenja su mnogobrojni i intenzivni „sajmovi zapošljavanja“ na kojima zainteresirani subjekti aktivno učestvuju i pri tome selektiraju one osobe za kojima postoji potreba. I mi naravno imamo ove sajmove, ali oni nisu kvalitetni, mnogobrojni, intenzivni i poslodavci nisu adekvatno upoznati sa svim prednostima koje ovakvi sajmovi nude.

Da obrazovni sistem ne bi vršio hiperprodukciju kadrova ne vodeći računa o zahtjevima tržišta, u Indoneziji pokušavaju rješavati međusobnom povezanosti obrazovnih institucija i poslodavaca. Jedno od rješenja su tzv. „karijerni centri“ koji se masovno osnivaju od strane obrazovnih institucija, koji uvezuju poslodavce s ciljem realne procjene zahtjeva tržišta u jednom određenom periodu i tako prezentiraju zanimanja s kojima će budući učenici imati najveće šanse da posle školovanja pronađu posao.

Inače, jedna od glavnih strategija Vlade Indonezije se odnosi na razvoj poduzetništva. Imaju posebno ministarstvo za mala i srednja poduzeća koje povoljno daje grantove, olakšice i stručno usavršavanje svim zainteresiranim. U oblasti poljoprivrede se daju „obnovljivi krediti“ (revolving credits) koji se mogu vraćati i nakon 10 godina. Takođe, za poduzetnike su dostupni „soft credits“ do 100 000 dolara,  sa kamatom od 1% i pri čemu je Vlada sama žirant. Ali veliki problem je nedovoljna informiranost građana o svim ovim pogodnostima, tako da veliki dio ovih fondova ostaje neiskorišten.

Participacija mladih u centru kreiranja politike za mlade

I mladi indonežani, kao i mi bosanci, najviše bi želili posao u državnim firmama, jer je tamo posao mnogo lakši nego u multinacionalnim kompanijama, koje su inače preplavile ovu zamlju i koje samo interesuje ostvarena izvedba osobe i profit.  Ali kao što dobro znamo, državne firme nam ne mogu svima dati posao.

Uz neka rješenja problema nezaposlenosti mladih koje sam naveo u svom prošlom tekstu, mogu se dodati i ova nova  uz isti zaključak da participacija mladih treba ležati u centru kreiranja politike za mlade. Mladi trebaju biti posmatrani kao partneri i prepoznati kao društveni akteri sa vještinama i kapacitetima da iznesu konstruktivna rješanja za one probleme koji direktno utiču na njih. Stoga bi se oni sami putem svojih predstavnika trebali izboriti da se posluša i implementira njihov savjet.

Advertisements

Još jedno uspješno okupljanje i druženje članova Političke akademije SDA

U projektima kao što je Politička akademija SDA vidim nadu u bolje sutra BiH

Zadovoljan, sretan i ispunjen novom energijom koju već sutra želim utrošiti u realizaciju svih novih ideja, vratio sam se sa još jednog uspješnog okupljanja i druženja članova Političke akademije SDA, koje se održalo 7. jula u prekrasnom ambijentu Kampusa KS u Rakovici nadomak Sarajeva.

Pored relaksirajućih tema i aktivnosti, ovo druženje smo takođe iskoristili i da analiziramo naše aktivnosti vezane za Lokalne izbore u oktobru ove godine.  Raduje činjenica da su gotovo svi Akademci s kojima sam razgovarao aktivno uključeni u strateške aktivnosti svojih općinskih odbora. Neki ne samo da će biti kandidati iz svojih sredine, nego su zauzeli i jako dobre pozicije na listama.  S pravom se može reći da su za ovo dobrim dijelom zaslužni i raznovrsni kvalitetni programi Političke akademije SDA kroz koje su prošli, prolaze i prolazit će njeni članovi.

Slika

Politička akademija SDA je postala kvalitetan brend

Posle ovakvih druženja može se zaključiti (a ja sam jako sretan zbog toga) koliko se PA SDA izgradila u jaku organizaciju, sa razvijenom mrežom mladih ljudi iz cijele BiH, koji su prije svega postali odlični prijatelji, spremni u svakom trenutku međusobno se pomagati. Radi se već o jednoj armiji mladih ljudi koji su spremni raditi 24/7 na viziji i misiji definisanoj od strane osnivača i direktora PA SDA, Senada Šepića.

Jedno od najvećih nedostataka i ograničenja mladih ljudi u BiH jeste što nemaju mogućnosti da putuju i upoznaju nove ljude u vlastitoj zemlji, a pogotovo u inostranstvu. Samo na taj način je moguće otvarati nove vidike i spoznavati određene uspješne ili neuspješne prakse koje je moguće aplicirati odnosno izbjeći aplicirati u sredini u kojoj živimo.

PA SDA je dosta radila na rješavanju organičenja i nedostataka ovog tipa, a rezultat je to što je više stotina mladih ljudi dobilo priliku da putem seminara, prezentacija, posebnih zadataka ili druženja jako dobro upozna realno stanje (a ne samo slika koju šalju mediji) u svim dijelovima naše BiH, ali takođe i u inostranstvu.

Komunikacija, edukacija i trening – ključ uspjeha

Politička edukacija mladih osoba treba ležati u centru “strategije uspjeha” svake političke stranke u BiH. Jedan od pozitivnih i uspješnih primjera je svakako PA SDA koja je prva akademija te vrste u Bosni i Hercegovini, a nastala je po uzoru na programe političke edukacije u velikim strankama širom Evrope.

Moje mišljenje je da nam je u BiH potrebno što više projekata ove vrste koji će svojim profesionalnim programima edukacije i treninga vršiti osposobljavanja mladih generacija za buduće političko liderstvo u Bosni i Hercegovini.  U ovim projektima vidim nadu u bolje sutra BiH, ali i jedini put koji našu zemlju može približiti euroatlanskim integracijama.

Što se tiče moje lokalne zajednice, opštine Lukavac, potrebno je da što više mladih osoba participira u postojećim programima ove vrste i na taj način nadograđuje svoje znanje. Ali isto tako i da dobiju priliku da putuju i upoznaju druge mlade osobe,  stvarajući pri tome mrežu prijatelja koji će sutra biti u prilici da pomognu Lukavcu da se još više razvija.

Mladi moraju biti optimisti i vjerovati da samo svojim kontinuiranim usavršavanjem mogu donijeti dobrog i sebi, a i svojoj zajednici. Ali se svakako moraju sami boriti i izboriti za ono što žele, biti uporni i uvijek gledati stvari sa pozitivne strane.

Nazaposlenost mladih na opštini Lukavac: Probleme mladih trebaju rješavati sami mladi!

  Jedan od zasigurno najvećih problema mladih na opštini Lukavac, a koji je ujedno generator mnogih drugih problema, jeste problem nezaposlenosti. U poređenju sa razvijenim zemljama EU, nezaposlenost je gotovo četiri puta veća, a posebno je izražena nezaposlenost kod mladih žena.

     S obzirom na tranzicijski period u kojem se nalazi bosanskohercegovačko društvo, ali i na posljedice rata, može se konstatovati da je i nezaposlenost mladih fenomen sa kojim se mladi na lukavačkoj opštini neminovno suočavaju.

     Nezaposlenost mladih je problem protiv koga se deklarativno „bore“ sve političke opcije, i to ne samo na našoj opštini, nego i u čitavoj BiH i zemljama u regionu, ali nedostatak rezultata koji bi bitno mogli popraviti negativnu statistiku, govori da se stvari praktično jako teško mijenjaju.

Inicijative mladih ključne za rješavanje problema njihove skupine

      Rješenja svakako postoje, ali se za njih trebaju prije svega boriti legalno izabrani predstavnici samih mladih osoba. Samo oni bi mogli uticati ili ukazati na neke od ključnih faktora nezaposlenosti kao što su npr. nedostatak „krupnih” investicija koje mogu generisati veće zapošljavanja mladih ljudi, neprilagođenost programa obrazovnih institucija potrebama tržišta rada, obrazovni sistem koji je trenutno u tranziciji i još dobrim dijelom „izbacuje” kadrove koji ne odgovaraju tržištu rada, obrazovni sistem koji vrši hiperprodukciju kadrova ne vodeći računa o zahtjevima tržišta, ali i nedovoljna osposobljenost mladih za savremene uslove rada kao rezultat njihovog procesa obrazovanja i problemi diskriminacije/nejednakosti pri zapošljavanju.

     Na neke faktore kao što su npr. neshvaćanje potrebe mladih da rade na stjecanju dodatnih znanja i vještina kako bi napravili razliku prilikom zapošljavanja ili pasivnost mladih na tržištu rada (odnosno problem neaktivnog traženja posla), teško da bi se moglo uticati i mislim da je to stvar samih mladih osoba koji bi ih trebali rješavati.

Bolja informiranost, praksa i olakšice za pokretanje biznisa

      U ovom tekstu ću navesti samo nekoliko konkretnih ideja kako bi se to strateški moglo djelovati s ciljem rješavanja problema nezaposlenosti mladih na našoj opštini i to prije svega incijativama mladih osoba.

     Prije svega je potrebna  bolja informiranost mladih o svim povoljnostima koje postoje za njih. Zadatak da informacije do njih blagovremeno dolaze treba da imaju njihovi predstavnici, mediji, NVO, Zavodi za zapošljavanje i relevantna ministarstava.

     S obzirom na problem neposjedovanja (traženog) radnog iskustva i prakse prilikom apliciranja za posao, mislim da bi bilo jako korisno raditi i na tome da se u postojeći obrazovni sistem ukomponiraju praktične vještine, odnosno da se pokuša razviti svijest kod mladih i da im se pomogne da studentska praksa postane sastavni dio fakultetskog, a učenička praksa sastavni dio srednjoškolskog obrazovanja.

     Vrlo važno bi bilo pokušati raditi na podizanju samopouzdanja mladih, a time i njihove sklonosti ka preduzimanju rizika u vezi sa otpočinjanjem posla. S tim u vezi i da se mladima osigura obezbjeđenje početnog kapitala (u vidu grantova i kredita) za finansiranje projekata mladih i osiguraju fiskalne olakšice za otpočinjanje poslovnih aktivnosti.

     Participacija mladih treba ležati u centru kreiranja politike za mlade. Oni trebaju biti posmatrani kao partneri i prepoznati kao društveni akteri sa vještinama i kapacitetima da iznesu konstruktivna rješanja za one probleme koji direktno utiču na njih. Stoga bi se oni sami putem svojih predstavnika trebali izboriti da se posluša i implementira njihov savjet.

Advertisements
%d bloggers like this: