Arhiva za August, 2012

U vremenu u kojem živimo, na dobrom smo putu da svi mi koji mislimo, želimo ravnopravnost i suživot, postanemo manjina

Centralna izborna komisija BiH je u postupku provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata za učešće na Lokalnim izborima zakazanim za 7. oktobar 2012. godine ovjerila i one sa opštine Lukavac. Liste stranaka i kandidata na njima, u odnosu na prethodne godine, nemaju nekih bitnijih promjena.  Ali ono što je novitet,  koji se pojavljuje tek od prošlih lokalnih izbora, i što zasigurno pomalo zbunjuje naše sugrađane, jeste lista s kandidatima koji predstavljaju nacionalne manjine.

U ovom, ali i u nekim sljedećim tekstovima, pokušat ću se osvrnuti i pojasniti malo detaljnije o čemu se radi.

„Tamo gdje prestaje logika počinje BiH“

U posljednje se vrijeme često spominje fraza: „Tamo gdje prestaje logika počinje BiH”, čime se ukazuje na činjenicu da je uređenje BiH izuzetno komplikovano, a nećemo pogriješiti ako kažemo da ima i segregirajuće elemente. Naprimjer, prema Ustavu BiH i Izbornom zakonu BiH pripadnicima nacionalnih manjina nije omogućeno ravnopravno učešće u političkom i javnom životu.

 „Oslanjajući se na poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti, posvećeni miru, pravdi, toleranciji i pomirenju, ubijeđeni da demokratski organi vlasti i pravične procedure najbolje stvaraju miroljubive odnose unutar pluralističkog društva… Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici s ostalima), i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine”.

Izdvajajući „ostale” u zagradu, te ih samim tim i marginalizirajući, u gore navedenoj preambuli Ustava Bosne i Hercegovine (koji je Anex 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. godine), predstavlja prvu prepreku bilo kakve aktivne političke uloge nacionalnih manjina, jer je već prije početka normativnog dijela Ustava određeno ko su politički subjekti Bosne i Hercegovine, dok se nacionalne manjine, odnosno nekonstitutivni narodi etiketiraju kao „ostali” i tako gube određena politička prava.

Pored Ustava, donešen je i niz zakona koji regulišu pitanja nacionalnih manjina u BiH,  preuzeti  su i potpisani određeni međunarodni akti, dokumenti i protokoli koji se odnose na problematiku zaštite prava nacionalnih manjina, odnosno manjinskih prava. Ali kao što je to uobičajeno u našoj zemlji, mnoge od ovih stvari su urađene na način da je međunarodna zajednica „zavrnula ruke“ i natjerala naše parlamentarce da usvoje zakone ne vodeći pri tome računa o realnom stanju stvari na terenu. Rezultat: stepen zaštite manjinskih prava danas u BiH na nezadovoljavajućem nivou.

Usvajanje Zakona: mali korak za BiH, mali i za manjine

U cilju sprovođenja načela utvrđenih Okvirnom konvencijom o zaštiti pripadnika nacionalnih manjina, od strane Parlamentarne Skupštine BiH je 2003. godine donesen Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina. Konačno je određen  pojam nacionalna manjina koji glasi: „Nacionalna manjina je dio stanovništva-državljana BiH koji ne pripadaju ni jednom od tri kostitutivna naroda, a sačinjavaju je ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne povijesti i drugih obilježja“, te  je utvrđeno da Bosna i Hercegovina ovim zakonom štiti položaj i ravnopravnost pripadnika 17 nacionalnih manjina: Albanci, Crnogorci, Česi, Italijani, Jevreji, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Romi, Rumuni, Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Turci i Ukrajinci.

Ovih 17 definisanih nacionalnih manjina predstavlja poseban problem kojim ću se baviti u jednom od narednih tekstova.

Sejdić, Finci i ostali

Neadekvatna, prije svega ustavna, rješenja statusa nacionalnih manjina za posljedicu imaju jednu od najvećih diskriminacija u Izbornom zakonu BiH po kojem pripadnici nacionalnih manjina ne mogu biti birani na određene čelne funkcije u državi, kao i u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i FBiH.

Kada bismo pravili analizu imena koja se posljednjih godina najviše spominju u BH medijima, imena Jakoba Fincija i Derve Sejdića bi sigurno bila u samom vrhu. U avgustu 2006. godine su Sudu za ljudska prava u Strazburu podnijeli predstavke zbog nemogućnosti da se kao pripadnici židovske, odnosno romske nacionalne manjine kandidiraju za članove Predsjedništva BiH, odnosno Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Presudu je ovaj sud u njihovu korist donio u decembru 2009. godine, utvrdivši da BiH krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. BiH je naloženo da svoj Ustav uskladi s Evropskom konvencijom, te omogući da pripadnici nacionalnih manjina budu birani u Predsjedništvo BiH, Dom naroda PS BiH. Presuda do danas nije implementirana.

Lokalni nivo: Opština Lukavac jedan od najpozitivnijih primjera u BiH

Izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH iz 2008. godine stvorila se mogućnost pripadnicima nacionalnih manjina barem da se kandiduju za učešće na lokalnim izborima za općinska vijeća.

Opštine u BiH su od 2004. godine imale obavezu da izmjene svoje statute kako bi u svojim vijećima osigurale mjesto za pripadnike nacionalnih manjina. Ali je tek  odlukom Centralne izborne komisije (CIK), a na osnovu izmjena Izbornog zakona iz 2008. godine, omogućena realizacija prava na političku participaciju pripadnicima nacionalnih manjina i to na lokalnim izborima 5. oktobra 2008. godine.

U opštini Lukavac izabrana su čak dva predstavnika nacionalne manjine, iako manjine u ukupnom stanovništvu čine manje od 1%. Izmjene statuta u opštini Lukavac uslijedile su nakon prvih izmjena Izbornog zakona iz 2004 . godine koji je predviđao da se u svim opštinama koje imaju manje od 3% pripadnika nacionalnih manjina bira najmanje jedan predstavnik, a u opštinama koje imaju više od 3% dva ili više pripadnika manjine, proporcionalno njihovom učešću u ukupnom stanovništvu. Iako je ova izmjena značila da bi u svim opštinama u BiH trebalo birati predstavnike nacionalne manjine (jer čak i jedna osoba deklarisana kao pripadnik manjine u ukupnom stanovništvu čini do 3%), opštinske vlasti u Lukavcu su izmijenile statut na način da su rezervisali mjesta za dva predstavnika manjina. Kasnijim izmjenama Izbornog zakona ova odluka nije mijenjana, te je taj broj ostao konačan i za prošle, ali i za predstojeće izbore u oktobru.

Umjesto zaključka

Na nivou BiH je svakako pozitivna stvar to naše općinsko vijeće prednjači po broju zagarantiranih mjesta za predstavnike nacionalnih manjina. Ali je nužno da oni koji budu izabrani u općinsko vijeće Lukavac predstavljaju interese svih nacionalnih manjina na našoj opštini. Njihov glavni cilj treba da bude zaštita prava pripadnika svih nacionalnih manjina i borba protiv diskriminacije i nejednakosti ovih skupina.

Ali i kreiranje i promocija politika koje će osigurati očuvanje  nacionalnog, vjerskog, kulturnog i jezičnog identiteta nacionalnih manjina.

Pripadnicima nacionalnih manjina na našoj opštini bi trebalo biti omogućeno uživanje svih ljudskih prava garantovanim zakonodavstvom države koju nastanjuju, a do njihovih izabranih predstavnika je da se izbore za to. Na drugoj strani, moramo biti svjesni pravila da demokratija pretpostavlja sposobnost većine da „trpi“ manjinu. U vremenu u kojem živimo, na dobrom smo putu da svi mi koji mislimo, želimo ravnopravnost i suživot, postanemo manjina. Ako se uspije BH društvo izboriti za prava manjina, onda prava konstitutivnih naroda nikada neće doći u pitanje. Stoga, možemo zaključiti koji je red poteza, a to je kazala i Evropa – riješite problem manjina.

Advertisements

Veliki javni radovi i nova radna mjesta za omladinu lukavačke opštine su na jezeru Modrac

Jedan od romantičnih trenutaka koji smo svi mi, koji živimo na našoj opštini, vjerovatno već doživjeli,  jeste posmatranje s nama dragom osobom zalaska sunca na jezeru Modrac. Prelijepo zaista. A ukoliko imamo nekog gosta koji nam je došao, prva ideja gdje da ga odvedemo je svakako na jezero Modrac.

Umjesto uvoda

Jezero Modrac jenastalo 1964. godine izgradnjom brane na rijeci Spreči u mjestu Modrac, kako bi se vodom snabdjevalo „sveto trojstvo“ lukavačke industrije, te tuzlanska industrijska postrojenja.

Jedno je od najvećih akumulacija u bivšoj Jugoslaviji, a najvećim dijelom se nalazi u općini Lukavac, mada dodiruje i rubna područja općina Tuzle i Živinica.

Dugo oko 12 kilometara, a široko u prosjeku 700 metara sa najvećom dubinom od 14 metara.

Jezero Modrac je izuzetno veliki potencijal opštine Lukavac, ne samo za snabdjevanje industrijskih postrojenja vodom, već i za navodnjavanje, kao moguća fabrika pitke vode, idealno mjesto za razvoj turizma, ugostiteljstva, organizaciju događaja, ribolov i još mnogo, mnogo toga.

Posljednjih 40 godina kontinuiran trend zagađivanja jezera Modrac

Ali umjesto iskorištavanja jednog od najvažnijih resursa opštine Lukavac – ne samo industrijskom, već i velikom turističkom potencijalu za koje bi trebale biti zainteresovane sve opštine u okolini – trend uništavanja i propadanja jezera Modrac se kontinuirano nastavlja.

“Vijećnici su prihvatili Informaciju o zagađenju jezera“; „Pogoršanje kvaliteta vode u akumulaciji Modrac“; „Još jedan pomor ribe u jezeru Modrac“; su samo neki od naslova koje redovno pronalazimo u medijima.

Jezero Modrac ima kontinuiran trend zagađivanja posljednjih 40 godina. Najveći problem jezera predstavlja taloženje nanosa  primarno ugljene prašine s površinskih kopova.  Jezero Modrac lagano nestaje pod ovim muljem koji je, prema provjerenim informacijama, već prepolovio jezero i prijeti da ga potpuno uništi u vrlo bliskoj  budućnosti.

Drugi problem je neuređena kanalizaciona mreža naselja koja gravitiraju oko jezera. I onda ide treći, četvrti, peti itd. problem. Svi ovi problemi sa kojima se suočava jezero Modrac, i koji prijete da ga ubrzo pretvore u septičku jamu, su već davno identifikovani, ali nažalost kompleksnost sistema u kome se ti problemi moraju rješavati ne dozvoljava nikakav pomak na bolje. Dakle, svjestan sam da je teško nešto uraditi, ali smatram da barem vrijedi pokušati. I to hitno!

Nužno je poduzeti hitne mjere! Koje, znamo…kako, ne znamo!

Ono oko čega se svi slažu jeste to da se trebaju poduzeti hitne mjere da se zaustavi trend zagađivanja i poboljša postojeće stanje na jezeru Modrac. Ali odakle da se počne, to već niko ne želi da kaže. Kao što je to i praksa u našoj zemlji, predlaže se izrada eleborata, strategija…Ali prave akcije ni na vidiku.

Kao što to svi dobro znamo, ima tu mnogo politike između svih Općina koje gravitiraju uz jezero, zatim i među mnogobrojnim udruženjima. Ali nema opravdanja za to da se na obali našeg jezera, u samo par sati, može prikupiti kamion smeća? Da nekada bogati riblji fond lagano izumire. Da kupača nema godinama…Ne treba zaboraviti da bismo trebali nešto ostaviti i generacijama koje dolaze. Ili da se pomirimo s poslovicom “poslije nas potop”.

Umjesto raspleta

Javni radovi su nam od krucijalne važnosti kako bismo zaposlili omladinu naše opštine. Mislim da bi ugradnja filtera na svim tačkama zagađenja u jezero Modrac, izgradnja kanalizacionog prstena oko jezera Modrac izgradnja kanalizacionih kolektora i postrojenja za tretman otpadnih voda, te izgradnja kolektora između površinskih kopova i jezera bili jako dobri poslovi koji bi pri tome pomogli.

Zatim bi se moglo pristupiti planskom ispuštanju jezera, čišćenju mulja i smeća u njemu, uređenju priobalnog dijela uz pomoć kamena s Vijenca i ispunjavanju jezera čistom vodom Turije i Brijesnice. Svakako da bi se trebala iskoristiti pomoć industrijskih subjekata kako bi se jezero poribilo, jer kao što dobro znamo jezero je veliko i u njemu ribe imaju skoro idealne uslove za mrijest, tako da bi bilo dovoljno samo nekoliko godina odgovornog ponašanja prema životu u vodi da se ono oporavi.

Onda bi razna udruženja trebala zajedno raditi na kreiranju kampanja s ciljem apela na građane da se odgovorno odnose i čuvaju jezero Modrac.

Tek kada se počne sa realizacijom gore navedenih stvari, jezero Modrac  će imati svijetlu budućnost, a naši mladi hiljade novih radnih mjesta. I tada ćemo opet moći istinski uživati u prelijepim zalascima sunca na našem jezeru Modrac.

 

Advertisements
%d bloggers like this: