Arhiva za Oktobar, 2012

Predstavnici PA SDA na desetoj jubilarnoj “Školi političkih studija Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini”

Tim Političke akademije SDA u sastavu Irma Plavčić, Mirela Halimanović, Almir  Tahirović, Haris Imamović i Sanel Prelić je učestvovao na sve četiri ovogodišnja nacionalna seminara “Škole političkih studija Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini”, jednom od trenutno najkvalitetnijih programa najstarije političke organizacije na evropskom kontinentu – Vijeća Evrope.

Ova školu uspješno već deset godina organizuje Vijeće Evrope putem svog Ureda u Sarajevu, u okviru projekta “Mreža škola za političke studije Vijeća Evrope”, kako bi uz pomoć nacionalnih i internacionalnih eksperata educirao i trenirao buduće generacije političkih, ekonomskih, društvenih i kulturnih lidera u našoj zemlji. Ove godine organizacija škole u BiH je podržana i od strane “U.S. Agency for International Development” (USAID), što predstavlja posebno priznanje za njen dosadašnji rad.

Krajnji cilj škole: osiguravanje davanja važnosti ključnim vrijednostima Vijeća Evrope

Cilj ovogodišnje “Škole političkih studija VE u BiH” je bio da kroz seriju seminara okupi mlade lidere iz gotovo svih političkih stranaka u BiH, svih dijelova BiH, te raznih područja profesionalnog života.
Svi oni zajedno su se upoznali i analizirali različita gledišta koja imaju druge mlade osobe, radili zajedno, te diskutovali o veoma važnim i osjetljivim političkim temama na pristojan način i s ciljem njegovanja i unapređenja kulture dijaloga.

U konačnici će sve to zajedno osigurati davanje važnosti ključnim vrijednostima Vijeća Evrope kao što su demokratija, vladavina zakona, obrazovanje, kultura, zaštita okoliša i evropske vrijednosti u budućem političkom životu BIH.

Napomene radi, postavši punopravnom članicom Vijeća Evrope 24. aprila 2002. godine, Bosna i Hercegovina je prihvatila obavezu njegovanja i unapređenja demokratskih vrijednosti i standarda ove organizacije.

Vlašić

     “Kultura dijaloga u BiH” bio je naziv prvog seminara u okviru ovogodišnje “Škole političkih studija VE u BiH” koji se održao u periodu od 24 do 27 februara 2012. godine, u hotelu “Blanca” na Vlašiću.

Šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH, Mary-Ann Hennessey je na ovom seminaru govorila na temu “Politički dijalog za evropske integracije”, dok je ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon imao izlaganje na temu ”Politički dijalog za euro-atlanske integracije”.

“Politički dijalog za ekonomske reforme u BiH” je bila tema o kojoj su govorili predsjednik NSRZB Mladen Ivanković-Lijanović i zastupnica u Parlamentarnoj skupštini BiH Azra Hadžiahmetović, a o “Političkom dijalogu i ulozi medija” su govorili novinar Vlastimir Mijović i profesor Miodrag Živanović.

Predstavnici Ustavnopravne komisije Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović, Lazar Prodanović i Mato Franjičević imali su izlaganje i diskusiju sa temama “Politički dijalog unutar političkih stranaka” i “Politički dijalog za reforme”.

Posljednji dan prvog seminara na Vlašiću, Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa je izlagao na temu “Vanjska politika BiH, odrednice i perspektive”.

Sarajevo

Drugi seminar pod nazivom “Uvod u sposobnosti i vještine liderstva” održao se u periodu od 29 marta do 1 aprila u hotelu “Hollywood”, Ilidža.

Sesije je vodila Nancy Forbord, internacionalni konsultant specijalizirana iz oblasti traninga u menadžmentu, pregovaranjima i vještinama liderstva.

Prvi dan seminara se diskutovalo i organizovane su radionice s temama: “Koncepti i percepcije kvaliteta liderstva”, “Izvanredno liderstvo”, “Teorije i prakse efektivnog liderstva” i “Liderstvo koje se zasniva na vrijednostima u demokratiji”, dok se drugog i trećeg dana seminara govorilo o temama “Liderstvo i menadžment kao distinktivne ali esencijalne funkcije”, “Emocionalna inteligencija”, “Komuniciranje za pozitivni utjecaj kod medija i javnosti” i “Kako političari mogu efektivno komunicirati s medijima i javnosti”.

Neum

     “Izbori u BiH – izazovi i opstrukcije” bio je naziv trećeg seminara u okviru ovogodišnje “Škole političkih studija VE u BiH” koji se održao u periodu od 21 do 24 juna 2012. godine, u hotelu “Stella” u Neumu.

Prvog dana seminara su predsjednik Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić, član Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović i Igor Gaon iz Vijeća Evrope govorili i razvili diskusiju koja se ticala tema: “Politička reprezentacija i izborni sistem u BiH”, “Izborni procesi, observacije, brojanje…” i “Izborna legislativa u BiH”, dok je ambasador  Piotr Switalski iz Vijeća Evrope govorio o temi “Zajedničke vrijednosti demokracije Vijeća Evrope”.

Drugog dana seminara su parlamentarci Vukota Govedarica, Branislav Borenović i Saša Magazinović diskutovali s polaznicima škole o temi
“Poboljšanje izborne legislative u BiH”, a ekspert za medije Saša Risović o temi “Izborna kampanja, medijsko i javno pojavljivanje”. Patrick Trees, sekretar Kantona Bern je imao izlaganje na temu “Švicarska, izborni sistem i iskustvo”.

Seminar je zatvorio Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa sa svojim izlaganjem na temu “Politički spektrum u BiH”.

Neum II

Posljednji ovogodišnji seminar ciklusa političke edukacije u organizaciji Vijeća Evrope pod nazivom “BiH – Lokalna uprava i izbori” održao se u u periodu od 30 avgusta do 2 septembra 2012. godine, u hotelu “Stella” u Neumu.

O temama “Modeli izbora Načelnika u većim gradovima članica EU –komparativna analiza” i “Lokalni izbori u BiH 2012 – glavne karakteristike” govorio je član Centralne izborne komisije BiH profesor Suad Arnautović, dok je o temi “Uloga žena u javnom i političkom životu – Švedsko iskustvo” govorila ekspert Anna Senno.

Profesor sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Mirko Pejanović je imao izlaganje na temu “Teritorijalna organizacija BiH u različitim historijskim prilikama i kontinutet lokalne uprave”, a profesorica Adisa Arapović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izlaganje na temu “Politika i ekonomija: ciljevi, alati i uloga menadžiranja države i nižih nivoa vlasti”.

Posljednji dan seminara je izlagao Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa na temu “Predizborna retorika u BiH: negativan doprinos medija”.

Umjesto zaključka

Važno je napomenuti da su se nakon svih ovih sesija razvijale vrlo intersantne i produktivne diskusije.

Mislim da je ovaj fantastičan program Vijeća Evrope ispunio svoj sveukupni cilj i osnažio sve nas mlade u svrhu preuzimanja aktivnije uloge u političkim procesima. Program je pomogao u stvaranju nove i odgovornije generacije lidera  unutar političkih partija, te podigao svijest o važnosti uloge žena u političkim procesima, kao i povećanju njihovog angažmana u politici.

Uz to škola je osnažila nas mlade BH političare u svrhu sticanja znanja   iz područja značajnih za daljnji razvoj naše države prema EU integracijama, kao i da preuzmemo aktivniju ulogu u Asocijaciji država Vijeća Evrope.  Pomogla nam je da poboljšamo razumjevanje  politike, zajedničkog rada, te da razvijemo zajedničke stavove o bitnim pitanjima bez obzira na naše stranačko i nacionalno opredjeljenje.

Za odličnu i profesionalnu organizaciju programa svakako sve pohvale idu kordinatorima Esadu Mavriću i Igoru Gaonu iz Vijeća Evrope.

U oktobru nam ostaje još put u sjedište Vijeća Evrope u Strazbur na “Svjetski forum demokratije”, gdje ćemo boraviti zajedno s pripadnicima ostalih nacionalnih škola iz drugih zemalja članica Vijeća Evrope i gdje će nam se obratiti imena kao što su Ban Ki-moon, Thorbjørn Jagland i još mnogi, mnogi drugi. Ali o tome ću pisati drugi put.

Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: