Arhiva za Maj, 2013

EMLI konferencija u Antaliji, Turska

slika

Kao predstavnik Stranke demokratske akcijePolitičke akademije SDA učestvovao sam na „Euro-Mediterranean Leadership Institute“ konferenciji koja se održala u periodu 16-20 maj 2013. godine u Antaliji, Turska.

International Republican Institute (IRI) iz SAD-a i njegov Regionalni ured za Evropu uspješno je organizovao ovaj koristan i produktivan regionalni trening program uz podršku Eduardo Frei Foundation (EFF) iz Holandije. 

Pored onih iz Bosne i Hercegovine, konferenciji su prisustvovali i mladi lideri političkih stranaka desnog centra iz Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Turske i Bugarske.

Agenda treninga je bila fokusirana na političko liderstvo i na vještine vezane za kampanje, koje se koriste kako bi se članovi i simpatizeri političkih stranaka održavali aktivnim i angažiranim. U trodnevnoj sesiji, trening je pokrio tri široke teme koje su relevantne za uspješne kampanje: korištenje javnog mnijenja za osmišljavanje strategija kampanje i kreiranje poruke, politička komunikacija u kampanji i organizacija kampanje.

Trening je takođe uključio i praktične radionice koje su imale za cilj korištenje nekih od vještina koje su se učile tokom konferencije.

 

Sesije su izvodili iskusni treneri koji su bili angažirani od strane IRI-ja, EFF-a i stranaka desnog centra iz Evrope.  

Veoma interesantnim su se pokazale sesije IRI-jevog regionalnog program menadžera za Evropu Thibault Muzergues-a pod nazivom “The US Political landscape after 2012 – Case study”, te sesija “Organiziranje za kampanjuPhilipp Maderthaner-a iz Campaigning Bureau iz Austrije koja je obuhvatila teme strategije i plana kampanje, direktnog kontakta sa biračima, GOTV i organiziranje volontera za kampanju.

Ovo je inače bio pedeset i treći seminar u IRI-jevoj Leadership Institute trening seriji i dio je Regionalnog programa za Evropu osnovanog od strane National Endowment for Democracy.

Smatram da je Leadership Institute i ovaj put ispunio svoj cilj, a to je da je obogatio mlade aktiviste u  politici iz političkih stranaka desnog centra Jugoistočne Evrope i Turske sa znanjem koje će im biti potrebno u njihovom daljnjem političkom angažmanu, odnosno u njihovim političkim karijerama.

Kod većine mladih lidera političkih stranaka desnog centra iz Regiona koje sam upoznao postoji jaka želja i volja za boljom saradnjom između naših država s ciljem kreiranja svjetlije budućnosti za sve nas.

Ono što ohrabruje i daje nadu je činjenica da svi oni zaista imaju perspektivu i ambicije da postanu uključeni u kreiranje i  implementiranje politika  na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou kroz jedan novi pristup koji se zasniva na primjeni najboljih svjetskih praksi i koji je potpuno neopterećen prošlošću. Vrijeme je da im se da šansu koju će oni, siguran sam, na najbolji način znati iskoristiti.  

Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: